Om du har administratörsrättigheter i SEBs Internetbank kan du själv hantera behörigheterna när du är inloggad. 

På sidan Hantera behörigheter kan du lägga till nya användare, ändra användarnas behörigheter samt ta bort användare som inte längre ska ha tillgång till ditt företag på Internetbanken.
 1. Klicka på Betala & överföra
 2. Klicka på Administrera
 3. Klicka på Hantera behörigheter


Klicka på Administratörer om du vill se vem/vilka som kan administrera företagets fullmakter. För att lägga till, ändra eller avsluta en fullmakt för en administratör behöver du ringa SEB på 0771-62 53 53. 1. Klicka på Ny användare
 2. Fyll i personnummer (tio siffror)
 3. Klicka på Hämta uppgifter
 4. Välj om du vill Kopiera behörighet från en befintlig användare om denna är likadan
 5. Klicka Nästa


Du behöver bara ange giltighetstid om du vill begränsa tiden, t.ex. om du anlitar e-nywhere bokföringsbyrå för ett engångsuppdrag. 

Om du anger ett slutdatum måste du själv komma ihåg att förlänga eller skapa en ny behörighet för att vi ska ha åtkomst till kontoutdrag m.m. 1. Markera vilka konton som behörigheten ska gälla för (vanligtvis Alla nuvarande och framtida konton)
 2. Markera behörigheten Kontoinformation (den första kolumnen)
 3. Inga tjänster eller beloppsgränser skall läggas till (0 kronor)
 4. Klicka Nästa
 5. Signera fullmakten enligt instruktioner


Om du har några frågor eller stöter på några problem kontaktar du bankens tekniska support (0771-62 53 53).