Om du använder Billgorams faktureringstjänst kan du skicka färdiga SIE-filer direkt från Billogram till oss på Slipp Redovisning. Du behöver dock kontrollera att du har angett rätt bokföringsuppgifter hos Billogram så att filerna blir korrekt inlästa hos oss.Byt till Slipp Redovisnings kraftfulla app Fakturering på webben. Läs mer om Fakturering på webben här. Billogram bokföringsinställningar

Börja med att ställa in rätt konton i Billogram. Slipp använder andra bokföringskonton än de som är förinställda så det måste du ändra under Bokföring Bokföringsinställningar.


Eftersom rapporterna inte ändras retroaktivt behöver du ställa in detta innan du skickar din första faktura så att allt blir rätt från början. Om du redan har börjat fakturera bör förändringen göras i ett månadsskifte när föregående månads SIE-fil har skapats men innan du börjar fakturerat på en ny månad. Om du redan har skickat fakturor innan du ställt in rätt konto går det att korrigerar manuellt i bokföringen.


Billograms --> Slipp    Kontonamn

1500 --> 1511             Kundfordringar

1920 --> 1512             Klientmedelskontot (kundinbetalningskonto hos Billogram)

1519 --> 1519             Nedskrivning kundfordringar

1940 --> 1930             Företagskonto


Bokföringsrapporter & SIE-filer skapas automatiskt

När månaden är slut så genereras automatiskt en bokföringsrapport som innehåller månadens bokföringshändelser. Filen hittar du under Bokföring → Bokföringsrapporter och den finns tillgänglig i PDF-format och som SIE4-fil, vilket är ett standardformat för bokföringsdata som vi importerar till redovisningen. Du laddar själv ner dessa filer och skickar till Slipp någon av de första dagarna i varje månad. Det är viktigt att vi får dem i tid så att vi kan läsa in försäljning och betalningar och rapportera moms i tid.


Reskontrajournal

Din kundreskontrajournal sammanfattar dina utestående fordringar, alltså alla obetalda fakturor, per den sista varje månad. Reskontrajournalen finner du också under Bokföring → Bokföringsrapporter. För att vi ska kunna kontrollera att bokföringen är korrekt behöver vi kundreskontrajournalen så den behöver du också ladda upp under ”Dokument” i Digitala Företaget.

Vill du se en uppdaterad reskontrajournal i realtid så hittar du den under Fakturor → Dina fakturor. Där kan du också göra olika filtreringar för att t.ex. kunna se alla obetalda eller förfallna fakturor. Dessa journaler ska du inte skicka till Slipp.


Bra att veta om bokföringsmetod

Billogram använder fakturametoden i bokföringsrapporterna vilket är det traditionella sättet att bokföra. Detta innebär att fakturan bokförs det datum den skapas. Betalningen bokförs sedan separat när den registreras. Billogram väntar alltså inte med att bokföra fakturan tills det att den är betalad vilket görs i kontantmetoden.Byt till Slipp Redovisnings kraftfulla app Fakturering på webben. Läs mer om Fakturering på webben här. 


Byt till Slipp Redovisnings kraftfulla app Fakturering på webben. Läs mer om Fakturering på webben här.TIPS FRÅN BILLOGRAM 

Om du under varor/tjänster ställer in egna bokföringskonton för varje produkt så kan du sedan med hjälp av bokföringsrapporten ta fram försäljning för specifika artiklar.

➔ Observera att dessa konton även måste läggas upp manuellt hos Slipp. Kontakta oss innan du lägger upp nya försäljnings-/bokföringskonton i Billograms tjänst.


  • Om du har frågor om faktureringstjänsten eller inställningarna så kontaktar du Billograms kundtjänst. 
  • Om du har frågor om Slipp-appen kontaktar du din Slipp-konsult.


Texten i detta dokument är hämtad från Billograms hemsida 2019-08-23. Slipp har kompletterat med instruktioner om hur hanteringen hos oss fungerar. Slipp har inte kontrollerat att Billograms beskrivningar stämmer utan har endast sammanställt dokumentet som en service till våra kunder som fakturerar via Billogram.


Läs mer hos Billogram

Denna rutinbeskrivning uppdaterades senast 2019-08-25