Fåmansbolag (FÅAB) är den skatterättsliga benämning på ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre fysiska personer äger så många aktier eller andelar att de kontrollerar bolaget (mer än hälften av rösterna). Nästan alla svenska aktiebolag har bara ett fåtal ägare och är därmed fåmansföretag. 


Kvalificerade och okvalificerade andelar

Ägande i ett FÅAB som du eller en närstående är aktiv i kallas för kvalificerat ägande vilket innebär att man innehar kvalificerade andelar. Om varken du eller någon närstående har varit aktiv i bolaget under de senaste fem åren är andelarna inte längre kvalificerade andelar utan okvalificerade andelar.


3:12-regler

Fåmansföretag omfattas av särskilda skatteregler som innebär begränsningar av möjligheten att ta ut pengar ur företaget som utdelning vilken (oftast) har en lägre skatt än inkomst av tjänst. Dessa kallas för 3:12-reglerna vilket beror på att det är tredje kapitlet tolfte paragrafen i Inkomstskattelagen som avses.