Bestämmelserna om hur aktieutdelning och kapitalvinst ska beskattas hos ägare till fåmansbolag kallas för 3:12-reglerna, vilka avgör om utdelningen (eller kapitalvinst vid avyttring) ska beskattas som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst.


Enligt dessa beräknas hur inkomsten ska fördelas mellan de olika inkomstslagen genom att räkna ut det s.k. gränsbeloppet, vilket är det högsta belopp en delägare kan ta ut i utdelning i inkomstslagets kapital. Om den lämnade utdelningen under beskattningsåret ryms under gränsbeloppet beskattas två tredjedelar av utdelningen med 30 %, vilket är detsamma som en skattesats på 20%. 


Du kommer dock inte hitta siffran 20 % i din deklaration utan om du tittar efter ser du att den beskattade utdelningen är ca 33 % lägre än den faktiska utdelningen.


Utdelning och vinst vid avyttring av andelar deklareras på blankett K10.