Vad är en K10?

K10 är en deklarationsblankett som de flesta ägare till fåmansbolag ska lämna och som används för att deklarera utdelning (och i förekommande fall försäljning) av fåmansbolagsaktier. K10-blanketten är en del av din privatbeskattning där du deklarerar det ekonomiska utfallet av ditt ägande i bolaget vilket inte har en direkt koppling till bolagets verksamhet eller ekonomiska ställning.

Eftersom K10 är en del av din privata inkomstdeklaration avser den beskattningsåret, d.v.s. kalenderåret, som inkomstdeklarationen avser. Det spelar alltså ingen roll om bolaget har förlängt, förkortat eller brutet räkenskapsår.


3:12-reglerna

Bestämmelserna om hur aktieutdelning och kapitalvinst ska beskattas hos ägare till fåmansbolag kallas för 3:12-reglerna, vilka avgör om utdelningen (eller kapitalvinst vid avyttring) ska beskattas som inkomst av kapital eller inkomst av tjänst.

På K10-blanketten beräknas hur inkomsten ska fördelas mellan de olika inkomstslagen genom att räkna ut det s.k. gränsbeloppet, vilket är det högsta belopp en delägare kan ta ut i utdelning i inkomstslagets kapital. Om den lämnade utdelningen under beskattningsåret ryms under gränsbeloppet beskattas två tredjedelar av utdelningen med 30 %, vilket är detsamma som en skattesats på 20%. Du kommer dock inte hitta siffran 20 % på din K10 utan om du tittar efter ser du att den beskattade utdelningen är ca 33 % lägre än den faktiska utdelningen.

Du får spara det utdelningsutrymme som du inte har nyttjat till kommande om utdelningen är lägre än gränsbeloppet. Genom att fylla i blanketten kan du alltså hålla koll på ditt sparade utdelningsutrymme.


Vem ska lämna K10?

Du ska fylla i blankett K10 om du är äger kvalificerade aktier i ett FÅAB och har fått utdelning eller sålt andelar. Det finns inget krav på att lämna in K10 om det inte har skett någon utdelning eller försäljning av aktier under beskattningsåret men det är ändå bra att lämna in K10-blanketten för att löpande kunna beräkna det sparade utdelningsutrymmet.

Om du av någon anledning har missat att lämna in blanketten ett år finns det möjlighet att lämna in den i efterhand. Utdelningsutrymmet sparas alltså även om du inte deklarerar det.


Att tänka på när huvudregeln används

I bolag med brutet räkenskapsår är ett vanligt misstag att man vid beräkning enligt huvudregeln räknar på löner under räkenskapsåret, när det i själva verket är löner per kalenderår som ska användas.

Även ägarförändringar kan ha betydelse för beskattningen och hur man fyller i blankett K10. Om du exempelvis äger mindre än 4 % av aktierna gäller den s.k. spärregeln och du får inte räkna med löneunderlagen enligt huvudregeln.