Här får du hjälp att lägga upp fullmakter i Internetbanken. e-nywhere bokföringsbyrå behöver läsbehörighet till företagets konton för att kunna hämta kontoutdrag och detaljerad information om in- och utgående betalningar. 


Vi ska inte ha behörigheter att lägga till, ta bort eller förändra betalningar, transaktioner eller tjänster. Din redovisningskonsult har redan en generell inloggning och använder Handelsbankens vanliga säkerhetstjänster för att identifiera sig; BankID, koddosa utan sladd eller koddosa med sladd. 


Var noga med att ange att e-nywheres konsulter ska kunna logga in med BankID då vi föredrar att använda samma inloggningsmetod hos alla banker som vi jobbar med.


Nu lanseras vår smidiga bankintegration. Läs mer här.


Tjänster för att samla kontoinformation

För att initiera betalningar och använda kontoinformationstjänster via en så kallad tredjepartsaktör krävs alltid ett godkännande från företagets behöriga företrädare innan kontoinformationen kan nås. Om du vill låta företagets fullmaktstagare använda tjänster via tredjepartsaktör behöver du uppdatera din befintliga fullmakt. Den som har tillgång att administrera fullmakten på internet kan själv uppdatera fullmakten på i internetbanken. I annat fall kontakta ditt bankkontor.


Bestäm behörighet per person och tjänst

Med fullmakter kan du ge behörighet till andra att använda hela eller delar av internettjänsten. Du kan begränsa behörigheten när det gäller tid, beloppsgränser och om man ska vara två personer för att utföra ett bankärende. 

För att beställa tjänsterna digitalt behöver du rätt fullmakt - "Affärstjänster underteckna avtal och använda tjänst". 


Uppdatera fullmakten i tre steg:

 • Registrera användare - Du kan ange vilka tider och beloppsgränser som ska gälla för behörigheten. 
 • Registrera tjänster - Du kan ändra och lägga till tjänster som andra ska ha tillgång till när som helst.
 • Koppla samman användare och tjänst - Du kan även kopiera en annan användares behörighet till nya personer.  • Logga in i Internetbanken
 • Klicka på Fullmakter i menyraden
 • Klicka på Registrera ny
 • Markera Övriga tjänster
 • Klicka OK • För ytterligare användare väljer du Enskilda tjänster om en användare bara ska ha åtkomst till en tjänst.
 • Markera vald tjänst
 • Klicka på Klar
 • Klicka på Utför


Välj vilken person som ska ha tillgång till fullmakten

 • Klicka på Hantera fullmakter
 • Välj Koppla samman i rullgardinsmenyn
 • Välj vilken person som ska ha fullmakten i listan
 • Välj Övriga tjänster
 • Klicka OK • Välj den aktuella fullmakten
 • Klicka på Utför
 • Klicka på Godkänn
 • Den registrerade fullmakten är nu klar att använda i Affärstjänster.


Här hittar du instruktionsfilmer och manualer när du är inloggad i Handelsbankens internettjänst.


Behörighet till nya tjänster

Som fullmaktstagare får du inte automatiskt behörighet till en ny tjänst. För att lägga till en tjänst behöver du gå in under Registrera ny och bocka för den nya tjänsten. Därefter kopplar du samman detta med den eller de fullmaktstagare på företaget som ska kunna komma åt tjänsten. Avsluta med att godkänna fullmakten.


Hjälp att uppdatera fullmakten

Klicka på frågetecknet i verktygsfältet så får du steg-för-steg hjälp att uppdatera företagets fullmakt. Till exempel ge behörighet till en ny person, ändra ”maxbelopp per dag” eller ge behörighet till Mobiltjänsten Företag. Du kan alltid ringa ditt bankkontor eller supporten för att få hjälp att lägga upp och ändra fullmakter.Automatisera din administration med BL app


Nu lanseras vår smidiga bankintegration. Läs mer här.