Du följer hur företaget går och mår i Ekonomiöversikten i tydliga grafer och diagram. Här finns även traditionella balans- och resultatrapporter. Du kan klicka dig ner flera nivåer i rapporten till transaktionsnivå. Du ser t.o.m. alla bifogade dokument, t.ex. kvitton och fakturor, som du har laddat upp eller mejlat in.Logga in här: app.e-nywhere.se